مفاهیم پایه آموزش الکترونیک

 

 

 

E-learning. Virtual learning. Computer based training . Distancelearning . computer assisted instruction .  online learning

اگر در کنفرانسی  در مورد تکنولوژی های جدید آموزشی شرکت کنید، ممکن است همه یا تعدادی ازا این واژه ها را بشنوید. ممکن است معنی همه یا بعضی را ندانید. حتی اگر معنی همه آنها را هم بدانید، ممکن است از خود بپرسید که این ها چه تفاوتی با هم دارند؟. معنی هریک چیست و کدام مفید تر است؟. این نکات را خود سخنران هم ممکن است نداند. در واقع اینها مفاهیمی هستند که  همراه با این علم از زبان انگلیسی وارد زبان ما شده اند . در زبان انگلیسی هریک مفهوم جداگانه ای دارند ( گرچه تا حدودی معانی مشترک دارند ) ولی در زبان فارسی ممکن است هریک را بجای دیگری بکار ببریم. یا در یک مقاله ، برای رساندن یک مفهوم ، از همه آنها استفاده کنیم.
در این یادداشت قصد داریم مفهوم تعدادی از این عبارات را بررسی کنیم.

در ابتدا بهتر است معانی واژه های Learning , Training , Education, Instruction  و Teaching را بررسی کنیم.
واژه
Learning  در فرهنگ باطنی به معنای یادگیری و فراگیری آمده است. طبعا در این مفهوم، محصل ( فراگیر) نقش عمده را دارد. حال آن که واژه Teaching تعلیم و آموزش معنا می دهد و ظاهرا فاعل آن معلم و مدرس است.Training  بیشتر به معنای فن آموزی ، آموزش مهارت و تمرین دادن است.Education یعنی تعلیم و تربیت و معنای عام تری نسبت به بقیه دارد و فاعل آن نیز عام تر است. معنی Instruction تا حدودی شبیه Teaching است و معنای تعلیم دادن دارد. تعدادی واژه دیگر هم در این زمینه هست که ذکر نمی کنم. موضوع اینجاست که هنگام ترجمه به فارسی ، ما تفکیک چندانی بین این معانی قائل نمی شویم و این باعث در هم پیچیدگی مفاهیم خواهد شد. بهتر است به واژه ها بپردازیم.


E-learning (electronic learning)i آموزش الکترونیک (dhn’یادگیری الکترونیکی). هر آموزشی که کامپیوتر نقشی در آن داشته باشد. می تواند گفت عام ترین مفهوم در این زمینه است و بقیه مفاهیم را نیز در بر می گیرد.

Virtual learning = آموزش مجازی. مفهوم مجازی در اینجا مخالف حقیقی نیست. می توان گفت که این مفهوم نیز تقریبا کلی است و همه آموزش هائی را که کامپیوتر در آنها دخیل است شامل می شود.

C.B.T (Computerbased training)i = آموزش مبتنی بر کامپیوتر. آموزشی که در آن کامپیوتر نقش رسانه آموزشی را دارد.

C.A.I (computer assistedinstruction)i = آموزش به کمک کامپیوتر. در این مفهوم ، معلم برای تکمیل و موثر سازی آموزش خود، از کامپیوتر کمک می گیرد.

Distanceleaning = آموزش از راه دور. این مفهوم فقط منحصر به کامپیوتر نیست و آموزش از طریق رادیو، تلویزیون و مکاتبه را نیز در بر دارد.

Online learning = آموزش از طریق اینترنت ، هر نوع آموزشی که اینترنت و شبکه در آن دخالت داشته باشند.

 

 

 

كليه حقوق مادي و معنوي متعلق است به شركت توسعه سه ضلع فن آوري اطلاعات رايبد © 2015

Please publish modules in offcanvas position.